Author: ngocduyen

Tiệc cưới phong cách nhiệt đới - Tropical ngày càng được ưa chuộng từ năm 2017 Nhưng để thể hiện đúng concept của tiệc cưới này không những mọi cô dâu đều phải tổ chức tiệc cưới ngoài trời ? ...

“𝐷𝑢̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖̣ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑖𝑚 𝑒𝑚”. Tình yêu vốn dĩ là trò chơi trốn tìm của hai người, một người cất công đi tìm, một người mong được...

Tôi yêu em, vậy nên tôi thu những con sóng của loài người vào bàn tay và viết ý chí của mình vắt ngang trời bằng những vì sao. _________________________ DORA 𝚃ạ𝚘 𝙽ê𝚗 𝙶𝚒á 𝚃𝚛ị 𝙺𝚑á𝚌 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙽𝚐à𝚢 𝙲ướ𝚒 𝙲ủ𝚊 𝙱ạ𝚗 ...