Mr. Toàn & Ms. Doanh Doanh

Mr. Toàn & Ms. Doanh Doanh

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑛’𝑡 𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛’𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 💙
𝐴𝑛𝑑 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑖𝑛 𝑚𝑦 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 💙

Đây là một buổi tiệc đính hôn mang màu xanh của trời, của nước cùng tông màu trắng tinh khôi đầy yêu thương mà chú rể đã gửi gắm rất nhiều tâm tư tình cảm dặn dò Team chuẩn bị để ghi dấu với thời gian

No Comments

Post A Comment